Keberkesanan Beberapa Kaedah Berlelar TTKS Selari

Zaiton Muda, Mohamad Othman, Rozita Johari

AbstractDalam makalah ini, dua algorithma selari bagi menyelesaikan masalah parabola dengan simetri silinder telah dibangun dan dilaksanakan dalam komputer selari MIMD (Multi-Instruction Multi-Data) Sequent S27. Kaedah Berlelar Tidak Tersirat Kumpulan Berselang-seli (TTKS) digunakan kerana kaedah ini mempunyai tugas-tugas yang berasingan dan merdeka yang sesuai dilaksanakan dalam komputer selari. Kaedah ini juga memberikan hasil yang jitu. Keputusan daripada kedua-dua algoritma yang dibina dibincangkan keberkesanannya.

Katakunci: Kaedah Berlelar Tidak Tersirat Kumpulan Berselang-seli (TTKS); kaedah berlelar TTKS selari

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.11113/matematika.v9.n.618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


UTM Logo

Copyright © 2016 Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia

Disclaimer: This website has been updated to the best of our knowledge to be accurate. However, Universiti Teknologi Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Best viewed: Mozilla Firefox 4.0 & Google Chrome at 1024 × 768 resolution.