Dutta, M. S., & Saikia, H. K. (2018). A Study of Cyclic Codes Via a Surjective Mapping. MATEMATIKA, 34(2), 325–332. https://doi.org/10.11113/matematika.v34.n2.826