Adam, M. B., Babura, B. I., & Gopal, K. (2018). Range-Box Plotting Relating to Discrete Distribution. MATEMATIKA, 34(2), 187–204. https://doi.org/10.11113/matematika.v34.n2.935