Adam, M. B., Babura, B. I. and Gopal, K. (2018) “Range-Box Plotting Relating to Discrete Distribution”, MATEMATIKA, 34(2), pp. 187–204. doi: 10.11113/matematika.v34.n2.935.