Adam, Mohd Bakri, et al. “Range-Box Plotting Relating to Discrete Distribution”. MATEMATIKA, vol. 34, no. 2, Dec. 2018, pp. 187-04, doi:10.11113/matematika.v34.n2.935.