Rasedee, Ahmad Fadly Nurullah, Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.