Bahar, Arifah, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia