Mohamed Yusof, Fauzi, Universiti Pendidikan Sultan Idris