Mat Noor, Nur Azlina, Department of Mathematical Sciences Faculty of Science Universiti Teknologi Malaysia 81310 Skudai, Johor, Malaysia