Isa, Siti Nor Asiah, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia