Mohd Nor, Siti Rohani, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR