Sunarsih, Sunarsih, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH., Semarang, Indonesia, Indonesia